Raport CBAM

Lipiec 2024

- masz już tylko miesiąc na skorygowanie raportów CBAM!

Profesjonalne raportowanie CBAM
Audytujemy, wnioskujemy i raportujemy

Jesteś importerem produktów wysokoemisyjnych z państw spoza Unii Europejskiej?
Sprowadzasz towary takie jak cement, stal, aluminium, nawozy sztuczne, wodór czy energię spoza Unii Europejskiej?
Od października 2023 roku Twoją firmę obejmuje obowiązek składania sprawozdań w zakresie emisji CO2 wytworzonej w trakcie procesu produkcji towarów poza UE i importowanych na teren Unii — czyli raportów CBAM.

Przegapiłeś termin raportowania CBAM w styczniu 2024?

Skontaktuj się z nami już dziś! Nasz zespół ekspertów wykona raport za Ciebie i zapewni pełną zgodność z regulacjami CBAM. Uniknij kłopotów i kar – zaufaj profesjonalistom z Green Reporting.

Kliknij poniżej, aby uzyskać natychmiastową pomoc i wsparcie.

Raport CBAM - czy to Twój obowiązek? Pozwól nam to zweryfikować!

Czas ucieka! Nie zwlekaj z kontrolą swoich raportów CBAM i przygotowaniem kolejnych. My możemy kompleksowo pomóc Ci w tym procesie.

Oferujemy usługi dla firm, które zobowiązane są do dostosowania prowadzonej działalności do wymogów unijnego programu FitFor55 zmierzającego do uzyskania przez państwa członkowskie neutralności klimatycznej. CBAM czyli Carbon Border Adjustment Mechanizm jest instrumentem polityki klimatycznej, którego celem jest z jednej strony zachęcanie gospodarczych partnerów spoza UE do bardziej zrównoważonej pod względem klimatycznym produkcji, a z drugiej strony jest mechanizmem chroniącym europejską produkcję przed towarami produkowanymi w warunkach bez ograniczeń emisyjnych.

Jesteśmy zespołem ekspertów, którzy specjalizują się w cłach, trade compiliance, łańcuchach dostaw, sprawozdawczości i compliance oraz prawie IT. Zapewniamy kompleksowe usługi zarówno w zakresie składania raportów CBAM, jak i wykonania audytów CBAM, składania wniosków i raportów CBAM. Wesprzemy Twoją firmę także w całym procesie CBAM. W ten sposób skutecznie przygotujesz się na pełne wdrożenie nowego podatku granicznego w Unii Europejskiej związanego z ograniczeniem emisji CO2.

Świadczymy usługi generowania raportu CBAM, za pomocą naszego systemu. Reporting Assistant to jedyne w Polsce narzędzie, które sczytuje dokumentację celną. Dzięki temu minimalizujesz ryzyko składania błędnych raportów i tym samym nie narażasz się na ewentualne kary.

Dzięki naszemu wsparciu i aplikacji Reporting Assistant spełnisz wszystkie wymagania związane w unijnym rozporządzeniem CBAM. Zapewniamy kompleksowe i szybkie doradztwo oraz możliwość spełnienia nowych wymagań unijnych związanych z ograniczeniem emisyjności w przystępnej cenie.

Raport CBAM - czy to Twój obowiązek

Raport CBAM - jak możemy Ci pomóc

Narzędzie do raportowania CBAM

– system “Reporting Assistant” sprawnie przeprowadzi Cię przez proces wygenerowania i złożenia raportu CBAM.

Komunikacja z dostawcami i producentami

— potrzebujesz dokładniejszych informacji od twoich pozaeuropejskich kontrahentów? Mamy formularz kontaktowy, który ułatwia zebranie danych emisyjnych od producentów spoza UE.

Wniosek o dostęp do rejestru unijnego

— wesprzemy Twoją firmę w uzyskaniu konta na ePUESC, dzięki któremu złożysz wniosek CBAM. Jeśli nie złożyłeś raportu w terminie. by umożliwić Ci jego złożenie, sformułujemy też wniosek do KOBIZE.

Konsultacje CBAM

— potrzebujesz więcej informacji nt. obowiązku raportowania CBAM? Chcesz wiedzieć, czy także Twoja firma musi składać taki raport? Skontaktuj się z nami!

Zaległy raport CBAM

— nie złożyłeś obowiązkowego raportu dotyczącego granicznego podatku węglowego? Złożymy wniosek do KOBIZE by umożliwić złożenie raportu po terminie i przygotujemy go dla Twojej firmy!

Audyt CBAM

— sprawdzimy, czy Twoja firma podlega obowiązkowi raportowania CBAM. Zweryfikujemy także, czy złożone już raporty są prawidłowe. Zweryfikujemy Twoje umowy, zamówienia z dostawcami spoza Unii Europejskiej.

Procedury

— chcesz usprawnić i zautomatyzować działania związane z raportowaniem CBAM? Pomożemy stworzyć w Twojej firmie procedury, które pozwolą na szybkie i prawidłowe składanie sprawozdań związanych z granicznym podatkiem węglowym.

Szkolenia CBAM

zorganizujemy i przeprowadzimy szkolenia dla personelu Twojej firmy i w razie potrzeby także Twoich kontrahentów w zakresie obowiązków wynikających z rozporządzenia CBAM.

Dostęp do systemu

– umożliwiamy skorzystanie z Reporting Assistant firmom świadczącym usługi wsparcia w składaniu raportu CBAM (multiuser).

Twój asystent

— skorzystaj z indywidualnego wsparcia w zakresie regulacji związanych z granicznym podatkiem węglowym. Wesprzemy Cię na każdym etapie działań dotyczących CBAM.

Weryfikacja poprawności danych

– Reporting Assistant weryfikuje dane zawarte w dokumentacji celnej na potrzeby raportowania CBAM na różnych poziomach. Obejmuje to analizę takich elementów jak np. kody celne, kraj pochodzenia, wartość przesyłki oraz procedury celne.

Automatyczne sczytywanie deklaracji celnych

– nasz system automatycznie odczytuje dane z dokumentów celnych i raportów WINSad. Obsługuje dokumenty typu SAD i ZC299 oraz raporty z systemu celnego w formacie XML. Dzięki temu unikasz błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych, konieczności dokonywania poprawek w raportach CBAM i zmniejszasz ryzyko kontroli celnych.

Kto musi składać raport CBAM

Kto musi składać raport CBAM?

Raporty CBAM zobowiązani są składać podmioty zaangażowane w import towarów wysokoemisyjnych:

  • importerzy produktów z grup towarowych takich, jak: cement, stal, aluminium, nawozy sztuczne, wodór czy energię,
  • agencje celne występujące w roli pośredniego przedstawiciela importera, który ma siedzibę poza UE.

 

Raporty CBAM mogą jednocześnie składać:

  • agencje celne występujące w roli bezpośredniego albo pośredniego przedstawiciela importera, który ma siedzibę w UE,
  • firmy zajmujące się ESG, ochroną środowiska, kancelarie podatkowe, które obsługują swoich klientów w zakresie CBAM.

Kto musi składać raport CBAM?

Obowiązek raportowania spoczywa na importerze towarów wysokoemisyjnych lub agencji celnej, która działa w imieniu importera na podstawie przedstawicielstwa pośredniego, a importer nie ma siedziby w Unii Europejskiej. Jeśli importer ma siedzibę w Unii Europejskiej lub agencja celna działa na przedstawicielstwie bezpośrednim, wówczas może wyrazić zgodę na złożenie w imieniu importera, ale nie ma takiego obowiązku. 

Wszystkie towary objęte raportowaniem w zakresie granicznego podatku węglowego CBAM należą do kategorii towarów typu: wodór, stal, żelazo, aluminium, nawozy sztuczne, cement, energia elektryczna. Jednocześnie nie każdy produkt z powyższych grup towarów podlega raportowaniu. To, czy dany produkt podlega obowiązkowi sprawozdawczemu, sprawdzisz na podstawie kodów celnych, które znajdziesz tutaj .

Obowiązkowemu raportowaniu podlegają wyżej wymienione towary, jeśli zostały wyprodukowane poza Unią Europejską i krajami wchodzącymi w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Norwegią, Szwajcarią, Liechtensteinem i Luksemburgiem.

Nie każdy ładunek musi podlegać obowiązkowemu raportowaniu. Minimalna wartość importowanego produktu musi wynosić 150 Euro w ramach 1 deklaracji celnej. Obowiązkowi sprawozdawczemu nie podlegają również towary importowane na rzecz władz wojskowych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zakupione w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE oraz NATO.

Jeśli masz wątpliwości co do poprawności swoich raportów CBAM złożonych w styczniu i kwietniu, skontaktuj się z nami. Dokonamy szczegółowego audytu Twoich raportów, aby upewnić się, że są zgodne z wymaganiami i wolne od błędów.

Nie wiesz, czy musisz składać raport CBAM?

Skontaktuj się z nami! Sprawdzimy, czy taki obowiązek ciąży również na Twojej firmie.

200+

Informacji do zaraportowania w raporcie CBAM

750+

Towarów i ich kodów celnych objętych raportem CBAM

150+

Krajów, z których dostawcy muszą zbierać dane emisyjne

100+

Godzin zaoszczędzonych dzięki systemowi Green Reporting

Graniczny podatek węglowy CBAM - kalendarium

W październiku 2023 r. wszedł w życie rozporządzenie CBAM. Na podstawie jego postanowień każdy podmiot, który importuje na teren Unii Europejskiej produkty wysokoemisyjne z grupy towarów typu cement, stal, aluminium, nawozy sztuczne, wodór, energia jest zobowiązany do kwartalnych raportów odnoszących się do emisyjności i metodologii produkcji tych towarów.

Styczeń 2024 r. był pierwszym miesiącem obowiązkowych raportów CBAM, które należało złożyć za ostatni kwartał 2023 r. Kolejny termin przypadał w kwietniu 2024 r. Co ważne, jeśli zauważyłeś nieprawidłowości w złożonych raportach, musisz je skorygować do lipca 2024 r.

To ważne, ponieważ w przypadku błędów, lub co gorsza niezłożenia raportu CBAM, Twojej firmie grozi kara finansowa wynosząca od 10 do 50 Euro za 1 tonę niezaraportowanej emisji. Wysokość kar wydaje się niezbyt wygórowana, ale znacznie większym problemem mogą okazać się kontrole celne Twoich importów. Kolejne kwartalne sprawozdania CBAM należy składać do końca lipca i końca października.

raport CBAM - terminy
Marta Matuszewska - Chief Executive Officer

Nie złożyłeś raportu CBAM za poprzednie okresy w terminie?

Nie martw się! Złożymy w Twoim imieniu wniosek do KOBiZE
o możliwość ich przesłania po terminie.
Skontaktuj się z nami już dziś!

graniczny podatek węglowy CBAM

W styczniu 2025 roku rozporządzenie nakłada na podmioty obowiązek zarejestrowania się w rejestrze CBAM jako CBAM Deklarant.

W styczniu 2026 roku wchodzi w życie drugi etap rozporządzenia CBAM, który zakłada nie tylko raportowanie, ale również konieczność wykupienia certyfikatów CBAM, które będą odpowiadały emisjom wbudowanym. Od tej pory będziemy mieli do czynienia z faktycznym granicznym podatkiem węglowym CBAM.

Nasz zespół

Michał Żelazkiewicz - Chief Technology Officer

Michał Żelazkiewicz

Chief Technology Officer

Marta Matuszewska - Chief Executive Officer

Marta Matuszewska

Chief Executive Officer

Anna Żurawiecka - Pełnomocnik ds. CBAM

Anna
Żurawiecka

Pełnomocnik ds. CBAM

Piotr Janczarek - Sales & Partnership Manager

Piotr
Janczarek

Sales & Partnership Manager

Co zyskujesz korzystając z naszych usług?

Reporting Assistant kompleksowo pomoże Ci w raportowaniu CBAM. Narzędzie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze. Jednocześnie jest to systemem, który pobiera dane z dokumentacji celnej. Co więcej, system dokonuje automatycznej walidacji/sprawdzenia, dzięki czemu unika się błędów we wniosku.

Oprócz narzędzia Reporting Assistant możesz skorzystać z kompleksowej obsługi związanej z dostosowaniem swojej firmy do wymagań unijnego programu CBAM. W Twoim imieniu możemy przejąć pełną komunikację z producentem w celu uzyskania wszystkich niezbędnych danych. Założymy także obowiązkowe konto w unijnym rejestrze CBAM. Możemy również wesprzeć Cię podczas kontroli CBAM prowadzonej przez KOBiZE lub organ celny. Jednocześnie możemy przeszkolić Twoich pracowników w zakresie mechanizmu CBAM, dzięki czemu Twoja firma będzie doskonale przygotowana do pełnego wdrożenia rozporządzenia, które wprowadza mechanizm dostosowania emisyjności CO2 na granicy UE.

Wesprzemy Twoją firmę we właściwym raportowaniu CBAM

Nasz system “Reporting Assistant” kompleksowo pomoże Ci w raportowaniu CBAM

Wniosek o dostęp
do rejestru unijnego

Sprawdź kim jesteśmy

Marta Matuszewska - Chief Executive Officer

Raportowanie CBAM

– wszystko co musisz o nim wiedzieć znajdziesz w naszym e-booku. Skontaktuj się z Green Reporting a dostaniesz do niego bezpłatny dostęp!

Dowiedz się jak działamy

Naszym celem jest kompleksowe prowadzenie klienta w zakresie obowiązków wynikających z rozporządzenia CBAM (Rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023,s.53,). W rezultacie nasi klienci otrzymują pełną opiekę zarówno w tworzeniu sprawozdań CBAM, jak i wszystkich elementów niezbędnych do przygotowania prawidłowego raportu. W ramach naszych usług zbieramy potrzebne dane, kontaktujemy się z producentami w celu uzyskania potrzebnych informacji na temat emisyjności wytwarzanych towarów, dajemy dostęp do unijnego systemu CBAM. Jednocześnie możesz polegać na naszej wiedzy i wsparciu w razie kontroli wykonywanej przez organy celne i KOBiZE.

Jesteśmy gotowi również do weryfikacji złożonych wcześniej raportów i analizy procesów w firmie związanych z CBAM. Chętnie również dzielimy się wiedzą doświadczeniem. Twoi pracownicy po naszych szkoleniach z tematyki CBAM będą mieli świadomość realizowanych procesów i będą w stanie prawidłowo realizować wszystkie zobowiązania wymagane rozporządzeniem CBAM.

Dowiedz się jak działamy